Discover new exceptional pricing on Storz & Bickel

Warranty policy

Warranty policy


Warranty means that we as a company are responsible for the quality of our products. When selling our products, we do our best to ensure that the product meets the promised specifications. If a product does not perform as advertised, we guarantee that we will compensate you as a consumer.

A warranty policy always has three aspects: there are conditions that the product must meet before it can be returned (1. Warranty conditions), there are guidelines on the warranty period (2. Warranty period) and there are guidelines on the procedure to follow if a product is covered by the conditions and warranty period (3. Warranty policy). The guidelines for the conditions, policy and the warranty period can be found on this page.

1. Warranty conditions

A product is not covered by the warranty if:

  • Changes have been made to the product that are not referenced in the instructions manual
  • When shortcomings are the result of incompetent use or when the product has not been used as specified in the instructions manual
  • When damages may have been caused by poor maintenance by the user

If your product becomes defective within the warranty period and none of the above applies, then your product meets the warranty conditions and we can repair or replace it.

2. Warranty period

By using products, the quality will deteriorate over time. In general, you can assume that products in a higher price range last longer because the design takes durability into account. We use different warranty periods for different product categories. These can be found below:

Product category 1. Smartshop products, seeds, plants and grow kits

Smartshop products, seeds, plants and grow kits are natural products and as such we have a limited amount of control on their quality. The effect of smartshop products, for example, depends on the set and setting in which it is consumed, as well as the level of user experience.
For this reason, we don’t use a standard warranty period for this product category. If you’re not satisfied with one of the products from this category, please contact customer service.

Product category 2. Headshop and Lifestyle

All headshop and lifestyle items have a two-year warranty (excluding products with a limited expiration date). The effectiveness of products with an expiration date is determined by a number of factors which we have no control over (such as the interaction between the product and the user, in case of the superfoods category).
Therefore we do not use a standard warranty for this product category. If you’re not satisfied with one of the products from this category, please contact customer service.

Product category 3. Vaporizers and Lifestyle

Garantiperioden för vaporizers köpta genom Azarius omfattar två år. Vissa vaporizers har en längre garantiperiod än två år, som tillexempel en utökad garanti eller en livstidsgaranti. Om du har en sådan typ av garanti och det har gått mindre än två år, är vi mer än glada att hjälpa till. Efter dem två första åren, bör du vända dig till tillverkarens hemsida och se över deras garantipolicy. Vänligen kom ihåg att garantin endast gäller för vaporizers som har använts korrekt och som har rengjorts ordentligt efter användning.

1. Vad betyder 'begränsad garanti'?

Begränsad garanti innebär att garantin inte gäller på alla delar, d.v.s. inte på batteriet eller andra (lösa) delar, som en atomizer eller munstycken.

2. Vad betyder 'utökad garanti'?

Med utökad garanti menas att utöver två års standard garantin som vi tillämpar så har ni även en garanti för en längre period. T.ex. livstidsgaranti med Grashopper, 10-års garanti med PAX. Som nämnt tidigare, för de fall där det har gått mer än två år sedan inköp, kommer vi att omdirigera er till tillverkarens hemsida.

3. Specialfall

Det finns vissa speciella fall när det gäller garantin. Nedan hittar du varumärkena vars garanti skiljer sig från standardgarantierna som beskrivs ovan.
Grasshopper - även om de erbjuder livstidsgaranti, så erbjuder Grasshopper inte kundservice; vänligen kontakta oss.
PAX -beroende på vilken vaporizer, så erbjuder PAX två typer av garantier: en på 10-år och en kortare. Vänligen kontakta oss om ni är osäker på vilken ni har.
Haze vaporizers - tyvärr, märket Haze existerar inte längre och vi kan därför inte erbjuda några nya vaporizers.
Verdamper - precis som Herborizern, finns det ingen garanti om ni tar sönder glaset.

4. Renoverade enheter

Renoverade modeller har ett års garanti med Azarius. Tillverkaren har rätt att vägra fabriksgarantin för modeller som är 10år eller äldre.

5. Föråldrade vaporizers

Om en vaporizer är defekt och föråldrad, kommer vi att ersätta apparaten med en jämförbar enhet inom samma prisklass. I dessa fall, återställs inte garantiperioden: garantiperioden från det ursprungliga inköpet innehar. Det är inte möjligt för er, som kund att betala mer och utbyta till en dyrare modell.

6. Vaporizer förbrukningsmaterial

Vaporizers förbrukningsmaterial är lösa delar av vaporizern som är avsedda att användas och bytas ut efter en viss tidsperiod. Om en förbrukningsvara visar ett fabrikationsfel eller visas vara död vid ankomst, kommer vi att ersätta den med en ny. Förbrukningsvaror har generellt ingen garanti. Följande produkter ska kategoriseras som förbrukningsvaror (observera att denna lista inte är uttömmande).

  • Munstycken
  • Screens
  • Glasdelar
  • Tillbehör som kapslar för koncentrat
  • Atomizers.

7. Batterier

Garantiperioden för batterier omfattar sex månader. Batterier som visar fabrikationsfel och de som visar sig vara döda vid ankomst, kommer att ersättas.

8. Laddare

Garantiperioden för laddare omfattar två ar.

Dubbelgaranti

Vi erbjuder också en 14- dagars pengarna tillbaka garanti. För vår fullständiga lista över regler och villkor, vänligen se vår sida med villkor.
Mer information gällande leverans och betalningar.
Vänligen kontakta oss om ni har några frågor om garantin, er beställning eller era produkter.